CVP: sectoraal BPA beste oplossing zonevreemdheid

(tijd) - Voor zonevreemde bedrijven is en blijft het sectoraal BPA de beste oplossing. Dat zei CVP-voorzitter Marc van Peel woensdag op een persconferentie in het Vlaams Parlement. Van Peel kantte zich fel tegen het voorstel van de VLD om zonevreemde bedrijven met een individuele vergunning te hulp te komen. De christen-democraten willen wel dat er eind dit jaar een evaluatie komt van het stelsel en een en ander zo nodig wordt bijgestuurd. Tussen de christen-democraten en de liberalen woedt dezer dagen een felle strijd over de zonevreemde bedrijven, waar de naderende verkiezingen wel niet vreemd aan zullen zijn. In het Vlaams Parlement diende de VLD een amendement in op het ontwerpdecreet over de organisatie van de ruimtelijke ordening, waarin een individuele aanpak wordt voorsgesteld om zonevreemde bedrijven uitbreidingsmogelijkheden te geven. Door over hun amendementen het advies te vragen van de Raad van State wisten de liberalen de bespreking van het ontwerpdecreet te vertragen.