Advertentie
Advertentie

CVP-senator vraagt amnestie voor zwart geld op buitenlandse rekeningen

(tijd) - CVP-senator Johan Weyts stelt voor geldbeleggingen bij buitenlandse banken die niet aan de Belgische belastingdiensten werden aangegeven, door een eenmalige 'fiscale amnestie' te regulariseren. De maatregel, die zowel voor privé-personen als voor ondernemingen en andere vennootschappen zou gelden, zal volgens Weyts bijdragen tot de vermindering van de openbare schuld en de versterking van de Belgische economie.Het initiatief van CVP-senator Johan Weyts past naar eigen zeggen in het raam van 'de inspanningen die de regering levert om de strijd aan te binden tegen fiscale fraude en kapitaalvlucht'. In een toelichting, wijst Weyts er ook op dat de invoering van de Europese eenheidsmunt vanaf begin 1999 en de verwachte uitwisseling van bankgegevens tussen lidstaten bij veel beleggers met geld op buitenlandse rekeningen 'onzekerheid' veroorzaakt.