Advertentie
Advertentie

CVP-senatoren over partijfinanciering

(tijd) - De CVP-senatoren hebben een aantal vragen rond het wetsontwerp inzake de partijfinanciering. Dit voorstel behelst een verhoging van de dotaties aan de partijen in ruil voor de afschaffing van de fiskale aftrekbaarheid van giften. Bedrijven mogen geen giften meer storten. De CVP-senatoren gaan akkoord met het principe, met name een publieke financiering van de partijen. De "randvoorwaarden' moeten echter worden aangepast. Volgens de CVP-senatoren moet in deze tijd van besparingen de meerkost volledig gekompenseerd worden. Het huidig wetsvoorstel voorziet slechts een gedeeltelijke kompensatie. Er blijft nog een gat van 314 miljoen. De komende weken zullen de CVP-senatoren zien op welke wijze dit kan gevuld worden. Zo niet, zullen de partijen een lagere dotatie moeten krijgen.