Advertentie
Advertentie

CVP-SP-voorstel verlengt vergunning lokale radio's

(tijd/belga) - CVP en SP dienden in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet in om de vergunningen van de lokale radio's in Vlaanderen, die eind dit jaar vervallen, te verlengen tot 31 december 2001, de datum waarop ook het beheerscontract met de openbare omroep afloopt.Het Vlaams Parlement keurde in de zomer een voorstel van decreet goed, dat de lokale radio's in Vlaanderen een nieuw elan wil geven, door onder meer de oprichting van samenwerkingsverbanden. Voor de drie grote steden (Brussel, Antwerpen en Gent) kunnen agglomeratieradio's worden opgericht.