CVP tegen BPA Flanders Expo

(belga) - Volgens de Gentse CVP-afdeling zal het nieuwe bijzonder plan van aanleg (BPA) voor het gebied rond de Flanders Expo-hallen de grondspekulanten tenminste 2,4 miljard frank in de schoot werpen. Het BPA maakt de bouw van grote shopping- en kantoorcomplexen mogelijk. Dit zal volgens de CVP de doodsteek betekenen voor de middenstand in het Gentse stadscentrum, een verkeerschaos veroorzaken en iedere uitbreiding van Flanders Expo in de toekomst onmogelijk maken. De CVP zit in Gent in de oppositie. De meerderheid bestaat uit SP en PVV.