CVP verbolgen over taalincident

BRUSSEL (tijd) - De Europese CVP-parlementsleden Marianne Thyssen en Pol Marck reageerden vrijdag verontwaardigd op de interpretatie die aan de stemming over een amendement van de Regenboogfraktie (waarvan de VU deel uitmaakt) in het Europees parlement werd gegeven. In dit amendement werd de EG-regeringsleiders gevraagd de erkenning van de negen officiële talen in de Gemeenschap te bevestigen en de beslissing van de Europese Raad van oktober om niet alle officiële talen (o.m. het Nederlands) in het Europees Merkenbureau te gebruiken, ongedaan te maken. Het amendement werd ingediend op een resolutie over de Europese top van 10 en 11 december. De socialistische en kristen-demokratische frakties hadden echter beslist hierover geen resoluties in te dienen en resoluties van andere frakties hierover te verwerpen. Dat betekent volgens de CVP-parlementsleden echter niet dat ze tegen de inhoud van het amendement gekant zijn.