Advertentie
Advertentie

CVP verdedigt en verantwoordt verzet tegen volledig cumulatieverbod

BRUSSEL (tijd) - In een reflectienota, die woensdag aan de pers werd voorgesteld en naar alle Vlaamse parlementsleden werd gestuurd, zet de CVP-fractie in het Vlaams Parlement uiteen waarom zij een volledig cumulatieverbod verwerpt, maar wel voorstander is van een cumulatiebeperking. De christen-democraten doen enkele concrete voorstellen om het debat over de decumulatie te voeden.Fractieleider Johan de Roo zei dat de CVP op 10 januari, tijdens de eerste bijeenkomst van de werkgroep 'Nieuwe politieke cultuur' in het Vlaams Parlement, verrast werd door het 'manoeuver' van andere fracties om inderhaast een akkoord te sluiten over een volledig cumulatieverbod. Als gevolg daarvan is onvoldoende op de grond van de zaak ingegaan. Met de reflectienota, die de CVP naar alle leden van het Vlaams Parlement, maar ook naar alle Vlaamse kamerleden en senatoren stuurde, willen de christen-democraten het 'cumuldebat' voeden en de kwaliteit van de besluitvorming erover verhogen.