Advertentie
Advertentie

CVP vreest dat Ruanda-dossier Dehaene politiek kan beschadigen

(tijd/belga) - Zowat alle leden van de senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken waren het er gisteren over eens dat zowel de Belgische overheid als de VN zware fouten hebben gemaakt bij de Unimar-operatie in Ruanda. Maar het is nog niet duidelijk hoe de verdere zoektocht zal gebeuren naar de verantwoordelijken voor de moord op de tien para's en de genocide. Vooral de CVP blijft afwijzend staan tegenover de oprichting van een aparte onderzoekscommissie. Daar wil men vooral vermijden dat het dossier premier Dehaene in moeilijke papieren brengt.De commissieleden bespraken gisteren voor de eerste keer het rapport dat een werkgroep had opgesteld over het Ruandese drama en de rol die de Belgische overheid daarin gespeeld heeft. Dat rapport (Tijd van 8-1-'97) was bijzonder kritisch voor de Belgische autoriteiten. De toenmalige ministers van Landsverdediging Leo Delcroix (CVP) en van Buitenlandse Zaken Willy Claes (SP) zouden net als de legertop systematisch de waarschuwingen genegeerd hebben dat er een volkerenmoord werd voorbereid en dat er een uitgesproken anti-Belgisch klimaat in Ruanda heerste. Zowat alle leden van de voltallige senaatscommisse én de huidige minister van Defensie Poncelet waren gisteren vol lof voor het rapport. Toch is het nog niet duidelijk wat er nu verder moet gebeuren. Iedereen vindt wel dat alle betrokkenen moeten gehoord worden om een volledig beeld te krijgen van de politieke verantwoordelijkheden. De oppositie vindt dat dit het best gebeurt door een speciale onderzoekscommissie. De socialistische leden en de PSC lieten gisteren verstaan dat ze dit idee wel zien zitten. Maar de CVP blijft zich tegen de onderzoekscommissie verzetten, omdat 'we het initiatief niet uit handen mogen geven aan een andere commissie die niet zo vertrouwd is met het dossier', aldus CVP-senator André Bourgeois. Het ziet er echter ook naar uit dat vooral de CVP beducht is voor de politieke consequenties van het dossier.