CVP weigert over VLD-voorstellen te praten

BRUSSEL (tijd) - 'ALs VLD-voorzitter Guy Verhofstadt beweert dat de CVP de liberale pensioenvoorstellen kopieert, is hij ofwel te kwader trouw, ofwel onvoldoende vertrouwd met het pensioendossier.' Met deze woorden maakte CVP-voorzitter Johan Van Hecke gisteren duidelijk dat er een diepe kloof bestaat tussen zijn partij en de liberalen. Over een aantal liberale voorstellen valt zelfs niet te praten. Van Hecke gelooft niet in het sociale karakter van de VLD. Zelf had Verhofstadt op zijn kongres de VLD uitgeroepen tot de meest sociale partij in Vlaanderen. De voorbije weken had de CVP zich met het oog op de verkiezingen afgezet tegen de liefdesverklaringen van haar socialistische regeringspartner. Sommigen zagen daarin reeds een toenadering tot de VLD. Deze indruk werd versterkt omdat de liberalen wel met de CVP maar niet met de SP in de regering willen stappen. Ook op het voorbije verkiezingskongres van de VLD was dit merkbaar. Meer nog, Dehaene zou volgens Verhofstadt in zijn boek 'sleutels voor morgen' de liberale pensioenplannen zelfs gekopieerd hebben.