Advertentie
Advertentie

CVP wil zonevreemde bedrijven ruimte en rechtszekerheid geven

BRUSSEL (tijd) - De CVP-fractie in het Vlaams Parlement wil het 'verkort BPA' bijsturen en nieuw leven inblazen om, als overgangsmaatregel en voorschot op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, de uitbreiding van zonevreemde bedrijven mogelijk te maken. De christen-democraten rekenen erop dat de Vlaamse regering daar binnenkort de nodige initiatieven voor neemt, zei fractieleider Johan de Roo donderdag op een persconferentie.Van de bedrijven in Vlaanderen die niet op een industrieterrein zijn gevestigd, zijn er enkele honderden zonevreemd, omdat ze in een gebied liggen dat op het gewestplan als landbouwgebied of woongebied is ingekleurd. Ook die bedrijven zijn van belang voor de economie en de werkgelegenheid, zei De Roo.