Advertentie
Advertentie

CVP zoekt "gepaste' kandidaat voor leiding administratie infrastruktuur

(tijd) - De CVP is hard op zoek naar een opvolger voor de gepensioneerde sekretaris-generaal Robert De Paepe van het departement leefmilieu en infrastruktuur (LIN) van de Vlaamse admnistratie. Probleem is dat ze binnen de bestaande administratie niet meteen haar gading vindt. Vandaar het voorstel om wat te prutsen aan het jonge Vlaamse ambtenarenstatuut en zo de kring van kandidaten te verruimen.