Cyclische aandelen in de vergeethoek?

Tijdens de voorbije week moesten de Europese beurzen over het algemeen wat terrein prijsgeven: de algemene BBL-index viel 2,05 procent terug. Opmerkelijk is wel dat de cyclische sectoren het minst in trek waren, niettegenstaande de conjuncturele indicatoren voor onze economieën vrij gunstig ogen: ferro- en non-ferrometalen, bouwmaterialen, auto's, bouw, ... presteerden ondermaats.