D'Ieteren ziet omzet en winst in 1991 lichtjes stijgen

(tijd) - Ondanks een minderverkoop van auto's in absolute aantallen is de omzet van auto-invoerder D'Ieteren vrijwel stabiel gebleven en is de winst licht gestegen van 866 naar 942 miljoen fr. Het nettodividend van 1.500 fr. per aandeel blijft behouden. De NV D'Ieteren haalde in 1991 een omzet van 40,76 miljard. Dat is een lichte stijging tegen de 40,75 miljard frank van 1990. Die stabilizatie komt er ondanks het feit dat er minder auto's werden geleverd dan in 1990. In 1991 werden zo'n 5.000 wagens minder geleverd dan in 1990. In totaal waren dat er 79.166. D'Ieteren wijt dat aan voortdurende bevoorradingsproblemen.