Daadkracht Stephan Verheyden

De regering schrijft deze week het Generatiepact uit in de programmawet. Daarvoor moet ze nog de laatste details van de begrotingsmaatregelen uitwerken. Ze moet nog een en ander verduidelijken over de belasting op financiële producten. De regering kan niet blijven schipperen en steeds nieuwe aanpassingen aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de uitvoering van de maatregelen die moeten dienen om de kosten van de vergrijzing op te vangen.