Daedalus eist dwangsommen over nachtvluchten

(belga) - Daedalus, de groep uit de noordrand van Brussel die tegen vliegtuiglawaai actie voert, diende bij het hof van beroep in Brussel een verzoekschrift in om de Belgische staat, de luchthavenuitbater BIAC en Belgocontrol dwangsommen op te leggen. De actiegroep deed dat omdat gisteren niet voldaan was aan het bevel tot spreiding van de vluchten vanop de luchthaven van Zaventem. Een rechter van het hof van beroep had dat bevel op 11 juni uitgesproken. De rechter had de drie instanties 60 dagen de tijd gegeven om een einde te maken aan de volgens hem discriminerende concentratie van vluchten. Die termijn verstreek op 11 augustus. Daedalus gaf de federale minister van Verkeer, Bert Anciaux (Spirit), toen nog een maand extra. Die tekende cassatieberoep aan. Ook BIAC en Belgocontrol hebben inmiddels bij cassatie beroep aangetekend. Minister Anciaux stelt het stappenplan voor de spreiding binnenkort voor. 'Als Anciaux de rechter ervan kan overtuigen dat het stappenplan het enige technisch haalbare is, dan moet de rechter zijn dwangsommen koppelen aan de data in dat plan', zegt Daedalus.