Daems ontwikkelde ook zijn informele circuit

(tijd) - Het informele circuit dat Sabena-bestuurder Patrick De Maeseneire en minister Johan vande Lanotte tot stand hadden gebracht, leidde midden juli 2001 tot het intussen beruchte hotelakkoord. De verantwoordelijke minister, Rik Daems, was daarvan niet op de hoogte. Dat was al bekend. Maar uit het tweede getuigenis van De Maeseneire blijkt nu dat ook de liberale minister een eigen onderhandelingskanaal had opgezet.