Daems wijst op inspanningen voor starters

(tijd) - De federale minister van Middenstand, Rik Daems (VLD), wijst erop dat paars-groen de afgelopen twee jaar belangrijke inspanningen leverde om jonge startende ondernemers te helpen. Hij reageert daarmee op de uitspraken die CD&V-voorzitter, Stefaan de Clerck, in een interview met deze krant deed. De Clerck stelde dat de overheid opnieuw een rol moet spelen als kredietverschaffer voor beginnende ondernemers. Hij beweerde dat er de afgelopen legislatuur niets was gebeurd op dat vlak. Daems vindt de kritiek van de CD&V-voorzitter onterecht. Hij verwijst naar financieringsmaatregelen uit zijn Middenstandsplan. In het kader van het Participatiefonds, een federale kredietinstelling, werden de leningen aan werkzoekenden die starten als zelfstandigen opgetrokken en uitgebreid. Zo kunnen jongeren die voor een eerste keer met een eigen zaak beginnen en 50-plussers een beroep doen op een bijzondere lening. Er werd ook in extra steun voorzien voor starters in e-business. Niet op de hoogte 'De Clerck is blijkbaar van een en ander niet voldoende op de hoogte, of hij volgt de politiek niet meer nauwgezet', zegt Daems. De minister wijst ook op de mogelijkheid die de regering aan startende ondernemers biedt om de sociale bijdragen via een afbetalingsplan te regelen. Ten slotte gaan ook de ondernemersloketten vanaf 1 juli van start en zorgde de regering voor gunstige leenvoorwaarden voor veiligheidsinvesteringen. Ook de Vlaamse VLD-ministers Dirk van Mechelen en Jaak Gabriels reageren op de uitspraken van De Clerck. Zij verwijzen naar de ARKimedesregeling die de Vlaamse regering onlangs uitwerkte waarbij ze startende bedrijven een vlotte toegang tot de kapitaalmarkten geeft. NB