Daerden gelooft in de toekomst van het spoor

BRUSSEL (tijd) - Michel Daerden, minister van Vervoer, is een gelukkig man. In een gesprek met 'De Financieel-Economische Tijd' en 'Le Soir', daags vóór de ministerraad, schetste hij het verloop van de laatste woelige maanden bij de NMBS en de betekenis van het herstructureringsplan en het sociaal akkoord voor het Belgische spoor. Dat plan werd vrijdag door de regering goedgekeurd.'Weet u', dicteert hij traag, 'ik ben een gelukkig man, om twee redenen'. De eerste is sentimenteel - 'ik kom uit een familie van cheminots'. De tweede is meer inhoudelijk: 'Het gaat om een uitzonderlijke ingreep die een antwoord biedt op drie uitdagingen: de verbetering van het binnenlands net; de realisatie van een hoge-snelheidsnet tot aan de Duitse en Nederlandse grens én het herstel van het financieel evenwicht van de maatschappij tegen 2005. Bovendien is aan dat plan een vernieuwend sociaal akkoord gekoppeld dat school zal maken'.