Dag 200.000 banen

Formateur Guy Verhofstadt maakt zich sterk dat de nieuwe regering 200.000 nieuwe banen kan scheppen. In 2007 moeten 4,4 miljoen Belgen aan de slag zijn. Dat is het doel. In 2001-2002 maakte voor het eerst ook de KMO als stabiele factor van werkgelegenheid slagzij. KMO's wachten vaak lang om werknemers te ontslaan, deels omdat het moeilijk is goede mensen te vinden wanneer de zaken weer beter gaan, deels uit wederzijdse trouw tussen werkgever en werknemer en deels wegens de kosten. Werknemers ontslaan is makkelijk maar duur in Belgie. Tegelijk laat Karel Vinck, de baas van de Belgische spoorwegmaatschappij, weten dat de investeringen van de NMBS moeten worden teruggeschroefd. Merkwaardig genoeg worden vooral de productieve investeringen uitgesteld of geschrapt: de rechtstreekse spoorverbinding tussen de beide havengedeelten in Antwerpen, de tweede spoortoegang tot de haven, de IJzeren Rijn en de aansluiting van de luchthaven van Zaventem op de HST-lijn. Vlaanderen is in hoge mate een distributieland omdat het als doorvoerland dient voor pan-Europese en intercontinentale goederentrafieken. Dan is het maar normaal dat dit land zijn wegen, waterwegen, luchtwegen en spoorwegen zelf kan beheren. Wie deze infrastructuur gebruikt, zal de markt bepalen. Door de liberalisering van de Europese transportmarkt zijn ondernemingen met een nationaal monopolie in vrachtvervoer ten dode opgeschreven. De Vlaamse economie heeft er dus alle belang bij haar vervoerinfrastructuur zelf te bouwen en te beheren omdat dit de bron is van werk. En zonder dit werk zullen maar weinig van de 200.000 banen gecreeerd worden. Karel Vinck zou als gewezen VEV-voorzitter beter moeten weten. Sp.a-voorzitter Steve Stevaert gedraagt zich ook als een volleerde leerling-tovenaar wanneer hij verklaart dat dat de uitbouw van het goederenspoorvervoer transport zal weghalen van de waterwegen, met name de binnenvaart, en dus niet moet aangemoedigd worden. Goederenvervoer per spoor haalt vooral langeafstandsvervoer van de weg. Het spoor bereikt plaatsen in het Europese hinterland van Antwerpen waar geen waterwegen zijn en leent zich ook beter voor het vervoer van containers naar het achterland van de Vlaamse havens. Antwerpen is door zijn logistieke en industriele activiteit de natuurlijke economische hoofdstad van de Benelux. Het HST-station en de luchthaven van Deurne moeten de rol van de regio als vestigingsplaats van hoofdkantoren van bedrijven versterken. In het mobiliteitsdebat heeft Antwerpen nood aan een gewestelijk voorstadsnet dat tot in de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland reikt, een goede verbinding tussen Zaventem, Mechelen en Antwerpen en tussen het westen en het oosten van Vlaams-Brabant. Hiervoor zijn investeringen nodig die een zieke NMBS niet meer kan opbrengen. Maar zonder investeringen, geen werk. Dag 200.000 banen. Kris Barrezeele