Dag van de groeibedrijven

Bedrijven die zich inspannen om te groeien, ontmoeten vaak hindernissen op hun weg, die dankzij betere informatie vermeden of makkelijker overwonnen kunnen worden. Daarom organiseert A12 Business Club op woensdag 20 februari een studiedag met de naam Dag van de Groeibedrijven. De aanwezigen krijgen een overzicht van de financiële hulpmiddelen die zowel de overheid als de financiële wereld ter beschikking stelt van de bedrijfswereld. Onder meer het Belgische kredietlandschap, informeel risicokapitaal, kapitaal- en aandeelhoudersstructuren en het opstellen van een businessplan komen aan bod.Aansluitend komen twee ondernemers hun businessplan uit de doeken doen: Jef Dockx van het gelijknamige verhuur- en verhuisbedrijf en Michel Moortgat van brouwerij Moortgat. De studiedag wordt afgesloten met een toespraak van de Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls, en een panelgesprek.Wanneer: 20 februari.Waar: auditorium Fortis Bank Antwerpen.Prijs: 75 euro.Inlichtingen: A12 Business Club, 03/440.33.93,e-mail: freddy.michiels@skynet.beElektronische factureringIets meer dan een jaar geleden werd een voorstel tot richtlijn inzake het harmoniseren, moderniseren en vereenvoudigen van de factuur ingediend door de Europese Commissie. Deze ontwerprichtlijn was grotendeels gebaseerd op de studie die werd verricht door PricewaterhouseCoopers op vraag van de Europese Commissie. Op de Ecofin-ministerraad van 14 december werd de richtlijn unaniem goedgekeurd. De inhoud werd in vergelijking met het voorstel van richtlijn op bepaalde vlakken grondig gewijzigd. Het is nu aan de lidstaten een aangepaste BTW-wetgeving inzake facturering te implementeren tegen uiterlijk 1 januari 2004. Elke onderneming is uiteraard beter voorbereid tegen dat tijdstip, aangezien de nieuwe bepalingen ook veranderingen in ERP- en boekhoudsystemen vereisen. Tevens is het nuttig om nu al een inzicht te hebben in de wijzigingen die door deze richtlijn in het Belgische BTW-wetboek moeten worden aangebracht.Waar: Holiday Inn Gent Expo HotelWanneer: donderdagnamiddag 21 februari 2002 Prijs: 199 euro (excl. 21% BTW)Inlichtingen: M & D Seminars, Hubert Frère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, e-mail: info@mdseminars.be,website: www.mdseminars.beVennootschapsrecht:actuele rechtspraakEen degelijk inzicht in de interpretatie van het vennootschapsrecht door rechtbanken en hoven is voor elke practicus van het vennootschapsrecht een must. Een goede kennis van gerechtelijke uitspraken belangt in de eerste plaats de juristen aan, maar ook accountants en bedrijfsrevisoren dienen over deze kennis te beschikken, gezien de talloze opdrachten die hen door de wetgever worden toegewezen. Ook in 2001 werden opnieuw opmerkelijke vonnissen en arresten geveld waarvan de draagwijdte voor de praktijk niet mag worden onderschat. Bovendien dient ten gevolge de recente toename van vereffeningen, gerechtelijke akkoorden en faillissementen bijzondere aandacht geschonken te worden aan de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en vereffenaars. Naast een analyse van de gerechtelijke uitspraken in dit verband, wordt stilgestaan bij de praktische impact van enkele wetgevende ontwikkelingen.Wanneer en waar: 28 februari 2002 in de Holiday Inn Gent Expo of 27 maart 2002 inhet Kasteel van Brasschaet (Antwerpen)Prijs: 250 euro (excl. 21% BTW), incl. het geannoteerd Wetboek VennootschapsrechtInlichtingen: M & D Seminars, HubertFrère-Orbanlaan 47, 9000 Gent, tel.: 09/224.31.46, e-mail: info@mdseminars.be,website: www.mdseminars.beBalanced scorecard en kredietmanagement De balanced-scorecardtechniek werd ontwikkeld om de vaak eenzijdige en beperkte manier van performantiemeting en beoordeling, onafhankelijk van de strategie in de onderneming, in lijn te brengen met de ondernemingsstrategie.De onderzoeksresultaten van een eerste onderzoek, gevoerd door het Instituut voor Kredietmanagement, tonen aan dat de techniek toegevoegde waarde kan leveren in de kredietmanagementfunctie van een onderneming. Vanuit die ervaring wordt deze workshop opgebouwd. Naast een uiteenzetting over de techniek van de balanced scorecard, worden de resultaten van dat onderzoek gehanteerd en toegepast op het kredietmanagement van de onderneming. De eigen inbreng van de deelnemers in deze workshop is zeer belangrijk met als doel bijkomend inzicht te verwerven in de techniek van de balanced scorecard, alsook in de eigen kredietmanagementfunctie en in de toepasbaarheid van de balanced scorecard.Waar: Vlerick Leuven Gent Management School, Bellevue 6, 9050 GentWanneer: 27 februari 2002 van 9 uur tot 17u.30Prijs: 405 euro (excl. BTW) voor leden Instituut voor Kredietmanagement;450 euro (excl. BTW) voor niet-ledenInlichtingen: Sandy Devreese, tel.: 09/210.97.88,e-mail: ikm@vlerick.be,website: www.vlerick.be/ikmWilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.