Dag van de stage in heel Vlaanderen

De Dag van de Stage is een provinciaal initiatief, dat voor het eerst in heel Vlaanderen plaatsvindt. De provincie Antwerpen bijt de spits af op 22 oktober. Het aantal deelnemers is telkens beperkt tot 200. De Kamers werken voor deze dag samen met de universiteiten en hogescholen. Het doel is een positieve boodschap te brengen aan scholen en bedrijven over het nut van de stage, zegt algemeen coördinator Chantal Dib. De dag is praktisch en concreet opgevat. Alle vragen van bedrijven en scholen komen aan bod, stipt Kris van Herpe, manager positieve actie bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Antwerpen-Waasland aan. De praktische vragen kunnen handelen over arbeidsongevallen, het aantal te presteren uren, het werkrooster, nachtarbeid en veiligheid.Hoe het stage-informatiesysteem (SIS) werkt, wordt ook uitgelegd. Chantal Dib: Scholen en ondernemingen voeren hun vraag in het systeem, dat vervolgens voor de matching zorgt. Het slaagpercentage hangt af van de gewenste criteria. Antwerpse jongeren die school lopen in Leuven kunnen een stage vragen in een Antwerps bedrijf, dicht bij huis. Iemand uit Limburg die een stage wil in West-Vlaanderen kan die krijgen. Ondernemingen die stageplaatsen hebben, beschikken over een paswoord om het aanbod van stageplaatsen in het SIS in te brengen. Het bedrijf geeft zelf het niveau en de studierichting aan. Stages voor leerlingen uit het secundair onderwijs zijn blokstages en duren maximum twee weken. De stage laat de leerlingen toe een integraal beeld te verkrijgen op werken. De stagedatabank die aan het SIS is gekoppeld, bevat een schat aan kennis en informatie. Onderzoeker Dirk Jaspers van Leefsleutels heeft een evaluatie gemaakt die op deDag van de Stage wordt bekendgemaakt.Het ministerie van Onderwijs registreert de vraag en het aanbod van stages, onderhoudt het SIS-systeem en voert de promotie bij de scholen. De promotie van het stage-informatiesysteem bij de bedrijven is de taak van de Kamers voor Handel en Nijverheid. Ook bedrijven en scholen uit Brussel kunnen deelnemen. Onderwijs is bevoegd voor de hele Vlaamse gemeenschap, inclusief Brussel. Bij de Kamers voor Handel en Nijverheid zijn diverse vakwerkgroepen aan de slag. Een ervan is de vakwerkgroep stage. Waarom de Kamer zich bezighoudt met een stageproject is duidelijk te verklaren, zegt Kris van Herpe. Omdat er een reële vraag bestaat bij de bedrijven en scholen uit de regio. De stage is een essentieel bestanddeel van de kwaliteit van het onderwijs. KBwww.stagedatabank.be Dag van de stage: 22 oktober 2002 Antwerpen tel.: 03/232.22.19 (Antwerpen) of 015/45.10.20 (Mechelen)- 19 november 2002 Limburg tel.: 011/56.02.48 - 18 februari 2003 West-Vlaanderen: tel.: 056/23.50.55 - 13 maart 2003 Vlaams-Brabant tel.: 02/255.20.16 (Halle-Vilvoorde) of 016/22.26.89 (Leuven) - 29 april 2003 Oost-Vlaanderen tel.: 052/20.02.41