Advertentie
Advertentie

Dagvergoedingen zelfstandigen en vrije beroepen op de tocht?

"Om zijn dienst dagvergoedingen hoedanook in leven te houden past de in Antwerpen gevestigde Onderlinge Ziekenkas allerlei praktijken toe die erop gericht zijn om zo snel mogelijk een eind te stellen aan de dagvergoedingen voor langdurig arbeidsongeschikte verzekerden. Vooral zelfstandigen zijn het slachtoffer maar als de reserves nog meer ontoereikend worden, riskeren ook de talrijk aangesloten beoefenaars van een vrij beroep uiteindelijk de (financiële) dupe te worden'.