Daimler-Benz: overname MBB geregeld tegen einde 1989

GENEVE (tijd) - Volgens prof. dr. Werner Niefer, voorzitter van de Mercedes-Benz AG, zal het nog tot het einde van dit jaar duren alvorens de geplande overname van MBB (Messerschmitt-Bölkow-Blohm)een feit wordt.