Daimler-Benz: winst stagneert verder

BONN/HAMBURG (reuter) - Daimler-Benz, de kampioen van het Westduitse bedrijfsleven, gaat ervan uit dat zijn winst ook volgend jaar zal blijven stagneren, een situatie waar pas in 1992 verbetering in zou komen. Volgens topman Edzard Reuter leed Deutsche Airbus, een filiaal van Deutsche Aerospace, in 1989 zware verliezen. Reuter wilde niet bevestigen dat het om één miljard DM verlies zou gaan maar noemde een bedrag van die grootte-orde "niet bijzonder verrassend'. In 1988 scoorde Daimler een nettowinst van 1,7 miljard DM, ongeveer even veel als in '87. Dit jaar zou de groepswinst weer rond dat bedrag schommelen. Op de resultaten van '89 zal een dividend van 12 DM uitgekeerd worden. Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel is de groepswinst vorig jaar gedaald als gevolg van zwakke resultaten bij autodochter Mercedes-Benz en bij de elektronikafabrikant AEG. De bedrijfswinst van de groep zou 30% lager liggen. De groepsresultaten voor 1989 zullen berekend worden op basis van nieuwe boekhoudkundige metoden, bedoeld om de cijfers internationaal (meer) vergelijkbaar te maken. Door die kunstgreep zou de gepubliceerde nettogroepswinst stijgen naar bijna 7 miljard DM.