Daimler en BMW: vakbondsrichtlijn Zuid-Afrika

Twéé Westduitse autokonstrukteurs, met produktievestigingen in Zuid-Afrika, hebben de richtlijnen van de metaalvakbonden omtrent Zuid-Afrika aanvaard. Het betreft Daimler, dat Mercedes produceert, en BMW. Hierdoor worden de Zuidafrikaanse werknemers op gelijke voet behandeld met hun Westduitse kollega's. De gelijkberechtiging speelt vooral in loononderhandelingen en houdt in dat beide bedrijven géén beroep kunnen doen op de apartheidswetgeving van Zuid- Afrika. De Zuidafrikaanse vestiging van Daimler werd de jongste tijd regelmatig getroffen door sociale onrust. Indien hierin géén verbetering komt sluit Daimler een fabriekssluiting niet uit.