DaimlerChrysler optimistisch over 2003

DaimlerChrysler publiceerde vorige week definitieve resultaten over het voorbije boekjaar. Aangezien de belangrijkste cijfers begin februari al werden bekendgemaakt, was het vooral uitkijken naar de vooruitzichten.DaimlerChrysler verwacht voor dit jaar hogere resultaten voor de groep in haar geheel. Voor de Chrysler-afdeling bevestigde gedelegeerd bestuurder Jürgen Schrempp de verwachtingen van een bedrijfswinst van 2 miljard euro, tegenover 1,3 miljard euro in 2002. De meeste analisten noemen deze doelstelling ambitieus. Chrysler zal wel de kosten nog verder kunnen drukken. Vorig jaar werd reeds 3,6 miljard euro bespaard. Maar de resultaten over het vierde kwartaal tonen aan dat Chrysler de kortingenslag op de Amerikaanse markt moet volgen, wat fors invreet op de marges. De uitgaven voor marketing, waaronder de kortingen, stegen in het vierde kwartaal tot 23,6 procent van de omzet, tegenover 16,4 procent in het derde kwartaal en 15,6 procent in het vierde kwartaal van 2001. Chrysler hoopt de marketinguitgaven in 2003 te verminderen, maar in de eerste twee maanden van dit jaar lijkt de situatie alvast nog verder verslechterd. De forse daling van het consumentenvertrouwen die deze week werd bekendgemaakt, doet ook weinig goeds verhopen voor de autoverkopen. Vermits marktleider General Motors tot elke prijs de volumes op peil wil houden, is het niet denkbeeldig dat GM nog verder op het gaspedaal zal trappen op het vlak van de kortingen. Aangezien Ford al heeft aangegeven elke verdere daling van General Motors te counteren, zal ook Chrysler gedwongen worden te volgen. De enkele nieuwe modellen die Chrysler op stapel heeft staan, zullen onvoldoende zijn om grotere kortingen op alle andere modellen te compenseren. Op korte termijn is het moeilijk elementen te vinden die de Amerikaanse constructeurs kunnen bevrijden uit de spiraal van stijgende kortingen om volumes op peil te houden. Het aanbodoverschot op de Amerikaanse markt blijft immers toenemen door de bijkomende capaciteit die de Japanse constructeurs opbouwen.Voor de Mercedes-Benz-afdeling verwacht het management een resultaat gelijkaardig aan dat van 2002. Vorig jaar werd een bedrijfswinst gerealiseerd van 3 miljard euro, een operationele marge van 6 procent. In het vierde kwartaal bedroeg de operationele marge 5,7 procent. Analisten waren teleurgesteld in de vooruitzichten voor Mercedes-Benz, dat geen verdere verbetering in de marges verwacht voor het einde van 2004. Voor de vrachtwagendivisie wordt wel een verbetering van het resultaat in het vooruitzicht gesteld. Maar in het licht van de lage vertrekbasis, een operationeel resultaat van 176 miljoen euro in 2002, en de herstructureringslast van meer dan 500 miljoen euro die in het vierde kwartaal van 2002 werd geboekt, lijkt deze doelstelling niet echt veeleisend. Het DaimlerChrysler-aandeel noteert niet duur tegen 7,1 keer de winst voor dit boekjaar. Dit is evenwel nog steeds duurder dan de Europese massaconstructeurs zoals Peugeot-Citroën, Renault en Volkswagen. Deze constructeurs hebben een veel geringere blootstelling aan de Amerikaanse markt. En hoewel ook in Europa de vooruitzichten weinig rooskleurig zijn, lijken de risicos in de VS toch nog een stuk groter. KW