DaimlerChrysler stopt investeringen in verlieslatend Mitsubishi Motors

(tijd/reuters/belga) - De Duits-Amerikaanse autobouwer DaimlerChrysler weigert verder te investeren in zijn verlieslatende Japanse partner Mitsubishi Motors. DaimlerChrysler denkt dat de geplande kapitaalverhoging van 5,4 miljard euro bij Mitsubishi het tij bij de Japanse autobouwer niet kan keren. Hoe het verder moet met het belang van 37 procent in Mitsubishi van DaimlerChrysler, is onduidelijk.