Daling exportbedrijvenheeft statistische oorzaak

(tijd) - De daling van het aantal exportbedrijven in de periode 1995-2000 is toe te schrijven aan een verhoging van de aangiftedrempel. Dat zei de Vlaamse minister van Economie en Buitenlandse Handel, Jaak Gabriëls (VLD), gisteren in de commissie voor Buitenlandse Aangelegenheden van het Vlaams Parlement. Hij werd er ondervraagd door Luk van Nieuwenhuysen (Vlaams Blok) over de klacht van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) dat de KMOs die wensen te exporteren onvoldoende ondersteund worden.Unizo had eind januari gezegd dat het aantal Vlaamse bedrijven dat uitvoert, was gedaald van 21.808 in 1995 naar 18.212 in 2000. De organisatie klaagde over het falende overheidsbeleid, zowel op het federale als op het Vlaamse beleidsniveau.Gabriëls zei dat navraag bij de Nationale Bank leerde dat de daling het gevolg is van de verhoging van de aangiftedrempel in 1998. Dat jaar daalde het aantal exporterende bedrijven in Vlaanderen met 4.312. Met de verhoging van de aangiftedrempel wilde de Nationale Bank toevallige export uit haar statistieken weren. Sinds 1998 zijn er 950 exportbedrijven bijgekomen.Van de exportbedrijven was in 1995 92 procent KMO (minder dan 50 werknemers), in 2000 nog 90 procent, zei Gabriëls. In 1995 waren de KMOs goed voor 41,2 procent van de totale uitvoer, in 2000 voor al 51 procent. MD