Daling industriële produktie versnelde in november

BRUSSEL (belga/tijd) - De industriële produktie per werkdag lag in november 10,2 procent lager dan in november van het jaar voordien, zo blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). De jaar-op-jaardaling bedroeg in oktober slechts 5,8 procent. Deze cijfers houden dus rekening met de ongelijke duur en samenstelling van de maanden. De gekumuleerde produktie van de eerste elf maanden verminderde met 8,2 procent per werkdag.