Advertentie
Advertentie

Daling werkloosheid

(tijd) - De werkloosheid is de afgelopen maand februari met 5.282 eenheden gedaald tot 384.390 personen, waarvan 153.749 mannen en 230.641 vrouwen. Die daling bestond voor 40 % uit jongeren of 2.140 personen, zodat die groep werklozen beneden de 25 jaar teruggelopen is tot 93.814 eenheden. De voorgaande maand was door de komst van 11.000 schoolverlaters na hun wachttijd van 150 dagen die groep erg versterkt. De jongeren worden dus zoals dat ook de voorgaande jaren het geval was, langzaam in het arbeidscircuit opgenomen, zeker tegen juli, wanneer zich een nieuwe generatie schoolverlaters aandient.