Advertentie
Advertentie

Daniela Hooghiemstra, journaliste, over persoonlijke coaching

Meer dan ooit zijn leven en werk één. Zonder goede baan geen goed leven en vice versa. Professioneel falen is persoonlijk falen. Daarom is er vraag naar begeleiding op maat. Wat is mijn sterkte? Wat is mijn zwakte? Hoe kom ik over op anderen? Het zijn vragen die vaak te persoonlijk zijn om met de baas te bespreken, maar te zakelijk voor geliefden of vrienden. Het zijn tegelijkertijd vragen die bedrijven en instellingen tot hun verantwoordelijkheid rekenen. Een eeuw nadat de psychoanalyse werd uitgevonden is men er ook al op de werkvloer van doordrongen dat gevoelens aandacht vragen. Zonder gelukkige werknemers geen goede resultaten. Ziedaar het gat in de markt voor de coach. Ooit was het de dominee, later de psychotherapeut, tegenwoordig heet de verzorger van het zieleheil coach. Coaching is sneller, doelgerichter en eenvoudiger dan therapie. Niet moeizaam wroeten in het verleden, maar met een positief gevoel de deur uit. Coaching past in een tijd waarin alles snel gaat, maar praten over gevoelens zo gewoon is dat het niet gek is het werk er af en toe voor te onderbreken. Maar niet te lang graag, want tijd is geld. NRC HandelsbladMarc Verwilghen, federaal minister van Justitie, over het idee van een Copernicusplan voor het gerechtAls je Justitie met een crisismanager à la Gandois wil aanpakken, waar ga je hem plaatsen? Op het niveau van het Hof van Cassatie, op het niveau van het hof van beroep, of bij de rechtbank van eerste aanleg? Ik verzeker u dat die man binnen de kortste mogelijke termijn geconfronteerd wordt met problemen die ook de problemen van de minister van Justitie zijn. Hij kan het dus niet alleen. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen: Hoe is dat nu mogelijk? Verwilghen, je hebt 420.000 stemmen achter je, sla eens hard op tafel, vlieg erin als een bulldozer. Ik heb toen geantwoord dat ik bulldozers al vaak huizen heb zien afbreken, maar dat ik nog nooit een bulldozer een huis heb weten opbouwen. Dat is de les die ik hier geleerd heb: als je het niet alleen kan, moet je zien dat je in een win-winsituatie komt. Een mens leert altijd. Als je van de markt terugkomt, weet je altijd meer dan wanneer je ernaar toegaat. De StandaardGeert Bourgeois, oud-VU-voorzitter, over zijn communautarismeIs dat nieuw-conservatief? Dat is een tegenhanger van het liberalisme, ja. Het onbeperkt beklemtonen van individuele rechten en vrijheden is geen goede basis voor samenlevingsopbouw. Het individu heeft ook plichten. Je kunt niet voor alles wat fout loopt de verantwoordelijkheid op de nek van de overheid schuiven. Hyperindividualisme leidt tot ontrafeling van de samenleving. Steve Stevaert heeft dat allang door. Iedere Hasselaar krijgt van hem een vlag om de verbondenheid te beklemtonen. De slinger keert terug. Tegenover het individualisme stellen wij de samenhorigheid. De Morgen