Darwins dochter

In 'Annie's Box' stelt Randal Keynes, een van de achterachterkleinkinderen van Charles Darwin, dat het werk van zijn voorvader volledig vervlochten was met zijn prive-leven. Darwin beperkte zijn observaties niet tot tientallen diersoorten, maar hield ook zijn kinderen nauwlettend in het oog. De voortijdige dood van zijn dochtertje Annie had een ingrijpende invloed op de inzichten en opvattingen van de Engelse wetenschapper.Kathy Mathys