Dataproducts : andere gegadigden

WOODLAND HILLS (reuter) - Als antwoord op het bod van DPC Acquisition Partners op 3 augustus om alle aandelen van Dataproducts op te kopen tegen 15 dollar het stuk, heeft de Amerikaanse firma andere voorstellen ontvangen. Ze verwacht bovendien dat nog andere kandidaten komen opdagen, al zouden die alleen maar bieden op de dochteronderneming in New England.