David en Goliath

De CVP heeft bij monde van Eric Van Rompuy het voorstel gelanceerd om de BRT-radio reklame te laten uitzenden. Het voorstel moet gezien worden als een ultieme poging van kristendemokratische zijde om het dossier van de eterreklame niet te moeten heropenen. De poging kende overigens niet het minste sukses: vice-voorzitter van de Vlaamse regering, Norbert De Batselier (SP), verklaarde onmiddellijk met het voorstel geen vrede te nemen.