Davidsfonds junior journalist-wedstrijd 2003

In september start de junior journalist-wedstrijd, de nationale wedstrijd creatief schrijven voor jongeren uit de derde graad van het basisonderwijs en het hele secundaire onderwijs. De belangrijkste info over de wedstrijd vindt u op www.davidsfonds.be of in de folder. Die kan u gratis aanvragen op het nationaal secretariaat van het Davidsfonds, tel: 016/31.06.00, fax: 016/31.06.08, e-mail: jjw@davidsfonds.be. Wie rechtstreeks wil deelnemen, stuurt zijn of haar kopij voor vrijdag 20 december 2002 naar het nationaal secretariaat met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en studiejaar.CommunicatiemanagementDe workshop Communicatiemanagement richt zich tot communicatiemanagers, professionals die instaan voor de communicatie tussen wetenschap en samenleving. De cursus start op 16 oktober en loopt tot 26 maart 2003. Onderwerpen : Over planners en mixers; Redactiewerk van teksten en tijdschriften; De website; Omgaan met de media; Spreken in het openbaar; De pers komt.Inlichtingen: WeCom, tel: 03/218.04.84,, e-mail: info@wecomproject.com.