Advertentie
Advertentie

DDR - BEDRIJVEN

OOST-BERLIJN - Meer dan 20% van de bedrijven in de DDR moet rekening houden met een faillissement, zo heeft de Oostduitse minister van ekonomische zaken Gerhard Pohl verklaard. Volgens Pohl zal een derde tot een vierde van de bedrijven zich na de eenwording met de Bondsrepubliek op de markt kunnen handhaven. Ongeveer de helft zal problemen krijgen, maar is een sanering waard, aldus de minister.