DDR wil akkoord met Gemeenschap

Tijdens verkennende besprekingen die maandag en dinsdag in Brussel tussen ambtenaren van de Europese kommissie en van de Duitse Demokratische Republiek plaatsvonden, hebben die laatsten de wens geuit niet alleen diplomatieke betrekkingen met de Gemeenschap aan te knopen, maar ook een handelsakkoord met de EG te sluiten. Dit zal evenwel de intra-Duitse handel niet mogen aantasten. Reeds in november 1986 vonden verkennende besprekingen tussen de EG en de DDR plaats. Die sloegen toen alleen op het aanknopen van officiële betrekkingen. Nadat de gemeenschappelijke verklaring EG-Comecon begin deze maand geparafeerd werd (en vorige zaterdag ondertekend), verzochten de DDR en enkele andere Oosteuropese landen de Gemeenschap diplomatieke betrekkingen aan te knopen.