De aanbidding van het gouden kalf

Het cliché wil dat kunst mooi is en moet zijn, maar wat men daar spontaan onder verstaat heeft meer met verdwazing dan met schoonheid te maken. Het stoelt op een verdwazing van het oog dat niet verder kijkt dan de bijbehorende neus lang is. Het is de aanbidding van het gouden kalf van de schone schijn dat zich als de ware god van de kunst voordoet. In het museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam loopt de tentoonstelling Shine die met dat valse schoonheidsbegrip flirt.Jeroen Laureyns