De aanloop naar de tweede invasie

(tijd) - De invasie van Irak is in veel opzichten een voortzetting van de eerste Amerikaans-Iraakse oorlog in 1991. De wapenstilstand waarmee dat conflict werd afgesloten, stipuleerde dat Irak zich onvoorwaardelijk moest ontdoen van massavernietigingswapens en geen nieuw materiaal mocht gebruiken, ontwikkelen of kopen.