De aanschaffingswaarde van aangekochte goederen kan meerdere bestand

delen bevatten.Een element van correctie dat vaak wordt vergeten, is de eindejaarsbonus die men soms van de leveranciers krijgt (quantumkorting).De vervaardigingsprijs wordt verondersteld volgens het principe full costing te zijn vastgesteld.Hiertoe worden zowel direct toewijsbare als indirect toerekenbare kosten geïdentificeerd deze laatste worden via een sleutel aan de vervaardigingsprijs toegewezen.Vaste kosten die geenszins aan het aankoop- of productieproces kunnen worden toegewezen, kunnen nooit in een voorraadwaardering worden meegenomen.Direct costing is enkel toegestaan indien het materieel beeld van de jaarrekening niet in het gedrang komt.De kosten die worden veroorzaakt als gevolg van inefficiënt produceren, mogen nooit met de voorraad mee geactiveerd worden.