Advertentie
Advertentie

De aansprakelijkheid en verzekerbaarheid van de veiligheidscoördinator

Vanaf 1 mei moet een gespecialiseerde coördinator toezien op de veiligheid op bouwwerven. Hij moet een veiligheids- en gezondheidsplan opmaken met allerlei voorschriften die de aannemers tijdens de bouwwerken moeten naleven. Ides Ramboer van de verzekeringsmaatschappij Protect heeft vragen bij de burgerlijke aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator. Hoe zal het slachtoffer van een arbeidsongeval of zijn arbeidsongevallenverzekeraar reageren? Zal die laatste pogingen ondernemen om vorderingen in te stellen?