De aanvraag voor een voorafgaande beslissing of ruling moet beantwoord

De aanvraag voor een voorafgaande beslissing of ruling moet beantwoorden aan enkele wettelijke minimumvoorwaarden. De correcte identificatie van de aanvrager en eventuele belanghebbende derden, is essentieel. Ook de toegepaste wettelijke bepalingen moeten opgenomen zijn. Bij de beschrijving van de voorgenomen verrichting geeft een beschrijving van de economische verantwoording de meeste kansen op succes.