De abdikatie

De parlementsleden voelden zich gisteren erg belangrijk. Premier Martens had hen immers de primeur voorbehouden van het regeringsstandpunt over de vernieuwing van de korte- afstandsraketten in Europa. Ongeveer gelijktijdig met de grote raketten-mededeling van Martens werd op een boogscheut daar vandaan de steeds verderschrijdende abdikatie van de vertegenwoordigers van het volk treffend geïllusteerd. Het Arbitragehof met verruimde bevoegdheden aanhoorde de pleidooien in de zaak van de intern-Belgische verdeling van de Europarlementszetels.