De accountant als BTW-belastingplichtige

Door de wet van 21 februari 1985 is de accountant voortaan te beschouwen als de beoefenaar van een vrij beroep, net als een dokter, advokaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, bedrijfsrevisor enz. Deze erkenning heeft echter niets gewijzigd aan het fiskale statuut van de (externe) accountant. In tegenstelling tot de meeste andere beoefenaars van een vrij beroep blijft de accountant onderworpen aan de BTW-wetgeving. Dit betekent dus dat een accountant voor al zijn dienstverrichtingen een faktuur moet uitschrijven en een BTW-tarief van 19% moet toepassen.