De acht categorieën van on-linekopers

Een studie van de Amerikaanse Brigham Young University maakt duidelijk dat on-lineshoppers in acht categorieën ingedeeld kunnen worden. Het interessante van het onderzoek van de professoren William R. Swinyard en Scott M. Smith is dat hun methodologie verschilt van die van studies uit het verleden. Terwijl andere onderzoeken zich baseerden op demografische gegevens als leeftijd, inkomen en woonplaats, worden in de nieuwe studie psychologische kenmerken van de e-shopper naar voren geschoven. Gevolg is dat niet alleen gevolgd wordt hoeveel mensen iets on line kopen, maar veel belangrijker is dat er profielen ontstaan van de e-shopper op basis van variabelen als computervaardigheden en andere lifestylevariabelen, bedoeld om de psychologie van het on-lineshoppen te doorgronden. De onderzoekers kwamen tot de bevinding dat niet minder dan 70 procent van de totale internetpopulatie ooit een on-linekoper kan worden. Liefst 40 procent zou zelfs op regelmatige basis op het net kunnen gaan shoppen. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op de bevindingen bij 4.000 webgebruikers. Shopping loversDe eerste van de acht categorieën zijn de shopping lovers. Zij hebben een marktaandeel van 11,1 procent. Zij vinden het fijn om on line producten te kopen en doen dat dus geregeld. Zij zijn competente computergebruikers, hebben de intentie om verder te blijven kopen op het net en vertellen hun positieve ervaringen met e-shoppen verder aan anderen.De groep adventurous explorers zijn met 8,9 procent kleiner in aantal, maar niettemin zeer belangrijk. Zij vinden on-lineshoppen aangenaam en worden beschouwd als de opinieleiders. Deze groep is bijzonder belangrijk voor de opbouw van het gemeenschapsgevoel op het internet.Suspicious learners vormen met 9,6 procent ook een klein segment van de markt, maar ze bezitten wel degelijk groeipotentieel. Hun desinteresse om on line te kopen heeft immers vooral met hun gebrek aan computervaardigheden te maken. Positief is vooral dat zij open staan voor nieuwe manieren van kopen. Bovendien hebben ze er niet de minste moeite mee om hun kredietkaartnummer op het net achter te laten. Dat is voor de meeste computergebruikers nog altijd het argument bij uitstek om geen online producten te kopen. Voor de groep van de suspicious learners is begeleiding en training noodzakelijk om makkelijker de stap te wagen naar on-lineshopping.De fearful browsers zijn met 10,37 procent een iets moeilijkere groep. Zij hebben de vaardigheden om on line te shoppen wél, maar houden het voorlopig enkel bij het bekijken van de etalages. Hun zogenaamde window shopping kan pas in echt koopgedrag overgaan, als ze hun angst overwinnen om hun kredietkaart achter te laten.De minste interessante groepen voor e-commerce zijn volgens het onderzoek op de eerste plaats de business users, die 12,4 procent vertegenwoordigen. Zij gebruiken het net alleen voor hun werk en vinden on-lineshoppen niet leuk omdat er niets nieuws aan is.Shopping avoidersShopping avoiders vormen 15,6 procent van de markt. Zij hebben wel een interessant inkomen, maar vormen voor de on-lineverkopers niettemin een zwakke doelgroep. Dat komt omdat ze niet bereid zijn te wachten tot het product aan hen wordt verzonden. Ze vinden de verzendingstijd altijd veel te lang en willen de goederen het liefst met hun eigen ogen zien alvorens te kopen.De te mijden markt voor e-commerce zijn die van de technology muddlers met 19,6 procent en de fun seekers met 12,1 procent. De eerste groep kent weinig of niets af van computers en is dus niet eens in staat om een elektronische aankoop te doen. De fun seekers zien in het internet enkel een ontspanningsmedium. JTi

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud