Advertentie
Advertentie

De acht krisis-remedies van Jacques Delors

(van onze verslaggever) KOPENHAGEN (tijd) - Alleen een nieuw ontwikkelingsmodel kan de slinkende kompetitiviteit van de Europese Gemeenschap en haar stijgende werkloosheid een halt toeroepen. Dat vertelde de voorzitter van de Europese kommissie, Jacques Delors, gisteren de regeringsleiders van de twaalf EG-lidstaten. Hij deed ze acht remedies aan de hand om uit de huidige sociaal-ekonomische krisis te geraken. Die wil hij in een Witboek verwerken dat in december door de regeringsleiders moet worden goedgekeurd. Dat de Gemeenschap de voorbije jaren aan konkurrentiekracht heeft ingeboet, blijkt uit het feit dat haar aandeel op de wereldmarkt er sinds 1980 met 3,7 procent op achteruitging. Het aandeel van de Verenigde Staten en Japan steeg daarentegen met respektievelijk 2,7 en 0,5 procent. Op werkgelegenheidsvlak doet de EG het al evenmin schitterend. Tussen 1970 en 1990 werden in de VS 28,8 miljoen nieuwe arbeidsplaatsen geschapen, tegen 11,7 miljoen in Japan en 8,8 miljoen in de EG. Die kampt met een groot aantal werklozen onder de 25 jaar (16 procent), terwijl van die jonge werklozen in 1991 20 procent langer dan een jaar werkloos was. Dat de welvaartsstaat in de EG in het gedrang komt, wordt duidelijk als men weet dat de EG op 100 aktieve personen er 124 niet-aktieve telt, tegen 98 in de VS en 89 in Japan.