Advertentie
Advertentie

De afboeking van vorderingen mag bij oninbaarheid.

Een attest van de curator is een voldoende bewijs.Afboeking kan soms al vroeger.Het bewijs van de redelijkeen voldoende zekerheid van de oninbaarheid ligt bij de belastingplichtige.