De aftrekbaarheid van intresten van leningen voor het verwerven van aandelen

(van een medewerker)