Advertentie
Advertentie

De alarmbelprocedure bij aantasting maatschappelijk kapitaal

Voor de meeste vennootschappen valt het boekjaar samen met het kalenderjaar en is het boekjaar 1999 dus op 31 december afgesloten. Het bestuursorgaan zal in de loop van de komende weken en maanden een jaarrekeningontwerp moeten opstellen en goedkeuren en vervolgens ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering. Voor een aantal vennootschappen rinkelt de alarmbel omdat het maatschappelijk kapitaal ernstig is aangetast. Het komt er op aan niet bij de pakken te blijven zitten.