Advertentie
Advertentie

De algemene vergadering: techniek, knelpunten en rechtskracht

Tijdens dit seminarie zal advocaat Frank Hellemans ingaan op de techniek van de algemene vergadering en zullen onder meer volgende vragen aan bod komen. Hoe is de algemene vergadering in de verschillende vennootschapsvormen geregeld? Wat is de rechtskracht van de besluiten van de algemene vergadering? Op welke gronden kunnen besluiten aangevochten worden? Wat is de rol van de schuldeisers en de werknemers? Van welke al dan niet geschreven regels mag nooit worden afgeweken? Dit seminarie richt zich tot elke vennootschapsjurist en iedereen die beroepsmatig met algemene vergaderingen te maken heeft.Waar: ALM Conferentiecentrum, F. Williotstraat 9, 2600 BerchemWanneer: 18 septemberPrijs: 164,50 euro (6.635 frank) (Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW) 235,00 euro (9.480 frank) (niet Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: Uitgeverij Biblo, tel: 0800/12 683, fax: 0800/12 633, e-mail: biblo@biblo.beBeleggen in moeilijke tijdenDe resultaten van uw beleggingsportefeuille zijn beneden peil. Als de economie achteruitboert en alle beursindexen dalen, is het belangrijk een aangepaste strategie opbouwen om toch winst te genereren. Om het laatste gaat het in dit seminarie. Er ligt een schat aan indicaties verborgen in de informatie die dagelijks op ons afkomt. U leert hoe u de nuttige indicatoren moet ontdekken en voor eigen nut aanwenden. Wij gaan ook in op de vraag hoe men best een bestaande portefeuille tot een beter presterende kan omvormen en of men beter in losse effecten dan wel in fondsen belegt.Het seminarie richt zich tot bedrijfsleiders die, zonder specifieke financieel economische kennis, het resultaat van hun beleggingen in eigen hand willen nemen.Waar: Kamer voor Handel en Nijverheid RoeselareWanneer: 18 september 2001 (van 13u00 - 18u00)Prijs: 125 euro (5.043 frank) voor leden K.O.R.T, 175 euro (7.060 frank ) voor niet-leden (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Kamer voor Handel en Nijverheid K.O.R.T. tel.: 056/23.50.65, fax: 056/21.85.64contactpersoon: Els Peeters e-mail: ep@ccikortrijk.beNieuwe Wet op de aanvullende pensioenen Nog voor zij door het Parlement besproken kon worden, heeft de nakende wetgeving inzake aanvullende pensioenen al voor grote deining gezorgd. Het hardnekkige gerucht deed de ronde dat de bedrijfsleidersverzekering op sterven na dood zou zijn. Met dit seminarie beogen Marcel Moons en Paul Van Eesbeeck, twee eminente verzekeringsspecialisten, duidelijkheid te scheppen in deze materie en bekijken zij de ontwerpteksten van naderbij. De sprekers besteden grote aandacht aan de ondernemingspensioenen en de individuele pensioenplannen (inclusief individuele voortzettingen van ondernemingspensioenen), en zullen naast de theorie ook de (fiscale) optimalisatie van dergelijke pensioenplannen toelichten.Waar: ALM Conferentiecentrum, F. Williotstraat 9, 2600 BerchemWanneer: 27 septemberPrijs: 155 euro (Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW), 220 euro (niet Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: Uitgeverij Biblo, tel: 0800/12 683, fax: 0800/12 633, e-mail: biblo@biblo.beBoekhouding en de fiscaliteit in euroHoewel België een koploper was bij de voorbereiding van de omschakeling naar de euro, worstelen veel bedrijven nog met talloze problemen en zijn velen zich nog van geen kwaad bewust. Toch is het tijd om de noodzakelijke voorbereidingen te nemen. Tijdens dit seminarie belichten Gert Claes en Piet Vandendriessche dan ook de belangrijkste aandachtspunten inzake BTW, facturatie en boekhouding, en blikken zij vooruit naar verwachte aanpassingen aan het BTW-formulier.Waar: Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 Edegem of De Montil, Moortelstraat 8, 1790 AffligemWanneer: 25 september (Edegem) of 11 oktober (Affligem)Prijs: 128 euro (5160 frank) (Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW), 180 euro (7260 frank) (niet Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: Uitgeverij Biblo, tel: 0800/12 683, fax: 0800/12 633, e-mail: biblo@biblo.bePartiËle fusie: alternatief voor klassieke herstructureringenTijdens dit Fiscoloog-seminarie maakt advocaat Henk Verstraete u vertrouwd met de figuur van de partiële fusie of splitsing, legt uit wat daaronder moet worden verstaan en toont wat de voordelen zijn in vergelijking met een klassieke fusie of splitsing. Punt voor punt zal hij de nieuwe wetgeving kritisch analyseren en toelichten, met aandacht voor de praktische consequenties. Ten slotte zal hij de theorie concreet toelichten aan de hand van praktische cijfervoorbeelden.Waar: Ter Elst, Terelststraat 310, 2650 EdegemWanneer: 20 septemberPrijs: 125 euro (Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW), 175 euro (niet Fiscoloog-abonnees) (excl. 21 % BTW)Inlichtingen: Uitgeverij Biblo, tel: 0800/12 683, fax: 0800/12 633 e-mail: biblo@biblo.beFinancieel en fiscaal managementPrecies 30 jaar geleden voerde ons land de belasting op de toegevoegde waarde in. De KamerAcademie organiseert in dat kader een 10-delige praktijkgerichte opleidingsformule rond financiële en fiscale thema's.Elke onderneming heeft dagelijks te maken met allerhande financiële & fiscale verplichtingen. Over welke informatie dien ik hieromtrent als bedrijfsleider te beschikken? Hoe zit het met de financiële toestand van mijn klant? Hoeveel is mijn onderneming waard op dit ogenblik? Hoe stel ik een businessplan op? Moet ik denken aan beleggen? Hoe kan ik naar het beste vermogen mijn kapitaal beleggen? Vragen met dewelke u als bedrijfsleider dagelijks geconfronteerd wordt.Waar: CRESCENDO KuurneWanneer: vanaf 24 september 2001Prijs: per sessie: 100 euro (4430 frank) (voor leden K.O.R.T), 149 euro (6000 frank) (voor niet-leden) (excl. 21% BTW)Inlichtingen: Kamer voor Handel en Nijverheid K.O.R.T.Tel.: 056/23.50.65, fax: 056/21.85.64Contactpersoon: Els PeetersE-mail: ep@ccikortrijk.beStrategisch ondernemenBlijvend succes is geen toeval. Wij doen bekwame managers onrecht aan door hun wijsheid te reduceren tot slogans, recepten en checklists. Veeleer zouden we moeten erkennen dat duurzaam succes het resultaat is van een grondig inzicht in de aard van de business, in de behoeften van de klant en in de ruime omgevingstendenzen.Wij adviseren u zeker niet om uw gezond verstand en intuïtie opzij te zetten voor een louter rationele aanpak. Integendeel, het programma Strategisch Ondernemen reikt u een raamwerk aan met concepten, schemas en modellen, waarmee u uw inzichten vorm kan geven en verrijken, en ze delen met alle belanghebbenden. De logische opbouw ervan bewijst al jaren zijn diensten, zowel in deze opleiding als in de begeleiding van bedrijven. Het resultaat is een onderbouwd strategisch plan. Elke sessie start met een korte theoretische uiteenzetting, die wordt gevolgd door een groepsbespreking van een strategische gevallenstudie of van uw ervaringen. Als afsluiter bieden wij u een boeiende praktijkgetuigenis van een manager die zijn strategische inzichten met u deelt.Waar: Auditorium TIJD Academie, Posthoflei 3, 2600 Antwerpen (Berchem)Wanneer: 26 september, 10, 17 oktober, 7, 14 en 21 november 2001Prijs : 1.980 euro (79.900 frank) (excl. 21% BTW) voor de hele cyclusInlichtingen: TIJD Academie, tel 03 286 57 33 of per mail: academie@tijd.be Wilt u zelf een seminarie, opleiding, congres of colloquium aankondigen in de Ondernemers-Tijd? Stuur dan minstens drie weken op voorhand een tekst met duidelijke vermelding van inhoud, plaats, datum, prijs en contactpersoon voor inlichtingen en inschrijvingen (in dezelfde vorm als in de agenda van deze week) naar ondernemers@tijd.be.